15km od domova

Kam budete moct, pokud vláda schválí omezení pohybu?